Obsługa IT to usługa polegająca na administrowaniu oraz monitorowaniu infrastruktury IT Klienta w następujących obszarach:
 • Serwery, macierze
 • Urządzenia sieciowe
 • Systemy backupu (biblioteki, itp.)
 • Każde dodatkowe urządzenie (centrale telefoniczne, firewalle, itp.)

Monitorowanie daje pełny obraz działania oraz wydajności systemów, usług, urządzeń i sieci.

  Główne korzyści:
 • Monitoring dostępności serwerw oraz infrastruktury
 • Pozwala na skoncentrowanie się personelu IT Klienta na innych, ważniejszych działaniach/projektach
 • Dokładna i wymierna informacja umożliwiająca podejmowanie istotnych decyzji
 • Dostarcza kompletne informacje o wydajności serwerów i sieci umożliwiające proaktywnie lokalizować i usuwać wąskie gardła w infrastrukturze
 • Wszystkie urządzenia są weryfikowane pod kątem pełnionej roli, stanu technicznego i jego aktualnego oprogramowania i konfiguracji.
 • Identyfikuje problemy wydajnościowe, które są trudne do sprawdzenia sposobami ręcznymi
 • Brak kosztów związanych ze szkoleniami oraz certyfikacjami pracowników
 • Brak kosztów administracyjnych tworzenia stanowisk pracy
 • Koszty funkcjonalne IT z nieprzewidywalnych stają się przewidywalne
 • Stały miesięczny koszt usługi

  Przed podjęciem działań w obszarze serwerowni zinwentaryzujemy Państwa infrastrukturę:
 • Usługi: łącza transmisji danych
 • Urządzenia sieciowe: zapory sieciowe, routery, switche, itd.
 • Serwery: macierze dyskowe, kopie bezpieczeństwa, reguły i uprawnienia, itd.


  W ramach Obsługi IT oferujemy następujące usługi:
 • zarządzanie serwerami, urządzeniami sieciowymi, urządzeniami NAS, firewallami, kopiami zapasowymi, macierzami dyskowymi
 • administrowanie połączeniami sieciowymi - dostęp do Internetu, obsługa VPN
 • zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym
 • monitorowanie infrastruktury
 • zarządzanie serwerami poczty elektronicznej
 • zarządzanie hostingiem www oraz domenami
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do Internetu (konfiguracja reguł dotyczących filtrowania treści, ochrona antywirusowa ruchu WWW, udostępnianie przepustowości dla usług lub użytkowników).